Josephina Stichting


De Josephina Stichting bestaat sinds 30 september 2005.

Doel van de stichting is het leveren van bijdragen aan mensen in Nederland of derdewereldlanden, teneinde hen beter in staat te stellen voor zichzelf te kunnen zorgen in de ruimste zin des woords, zoals uitgewerkt in art. 2 van de statuten.

De Josephina Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ze voldoet aan de door de belastingdienst gestelde criterea. Dat wil o.a. zeggen dat ze geen winstoogmerk heeft en dat de instelling en de mensen die er bij betrokken zijn (onbezoldigde vrijwilligers) voldoen aan de integriteitseisen.